นโยบายการคืนเงิน

  1. การเป็นสมาชิกเป็นเรื่องส่วนตัวของสมาชิกและไม่สามารถมอบหมาย ไม่สามารถโอน และไม่สามารถคืนเงินได้
  2. ค่าบริการการสมัครสมาชิก Real Gym แบบรายเดือน จะเป็นรูปแบบชำระเงินล่วงหน้ารวมถึงค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่สามารถเรียกคืนได้
  3. สมาชิกทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเริ่มต้นและค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ตามจำนวนที่ระบุ ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ และต้องชำระทันทีเมื่อได้รับการยินยิมเป็นสมาชิก
  4. ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นและค่าธรรมเนียมสมาชิกไม่สามารถขอคืนได้เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกรายเดือนได้ทันที โดยการแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอีกต่อไป

ติดต่อปัญหาเรื่องการใช้งานเว็ปไซต์
ติดต่อเจ้าหน้าที่:  support@realgymth.com